Lasteaia õppekava ja tehnoloogia

leht

Tabelis on kirjeldatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava eeldatavate tulemuste saavutamiseks võimalikud tehnoloogilised vahendid. Tabeli abil saab  õpetaja otsida ideid, milliste eeldatavate tulemuste saavutamiseks saab kasutada iPadi.

Lasteaia õppekava täitmise tehnoloogilised võimalused